Informatie voor therapeuten en trainers

Format

De uitgekiende vorm, waarin het Backschool@Home programma gegoten is, maakt het voor de therapeut/trainer mogelijk alle cursisten op een eenvoudige wijze efficiënt op te volgen.

 

Het Backschool@Home concept is een werkinstrument (tool) dat ter beschikking van de therapeut/trainer gesteld wordt ter aanvulling van de behandeling/training van rugpatiënten. Via een aangesloten therapeut/trainer kunnen cliënten thuis via internet inloggen op het Backschool@Home programma en op die wijze een interactief rugschoolprogramma volgen. De frequentie van de lessen wordt bepaald door de therapeut/trainer. Ook staat het hem/haar volledig vrij naar eigen inzicht de patiënt te behandelen of te begeleiden.

De lessenreeks bestaat uit acht lessen waarin de cursist stap voor stap belangrijke begrippen van rugbelasting en rugontlasting worden bijgebracht. Gebruikers van het Back-check meetapparaat van Dr. Wolff kunnen hun cliënten een hieraan aangepast lesparcours laten volgen.

logo Dr WolffOmdat spierkracht, maar vooral ook spiercontrole van groot belang zijn voor een gezonde rug, ontwikkelde Dr. Hartmut Wolff met zijn team in Duitsland een uniek therapie- en trainingsconcept. In steeds meer praktijken en bewegingscentra wordt dit systeem met succes toegepast.Vooraleer over te gaan tot training van de spiergroepen die moeten instaan voor het handhaven van een correcte houding, wordt eerst de spierkracht gemeten met het Backcheckapparaat. Het resultaat hiervan wordt met de computer geanalyseerd, hetgeen de basis vormt voor een uitgebalanceerd trainingsprogramma, dat na een aantal oefensessies op een objectieve wijze geëvalueerd en eventueel bijgestuurd wordt.

Voor meer info: klik hier

Elke les wordt afgesloten met een evaluatie van de opgedane kennis. Items die onvoldoende begrepen blijken te zijn worden opnieuw aangeboden. Is de kennis beneden het normpeil, dan dient de cursist de les opnieuw te volgen, inclusief een herevaluatie. Eén les kan op die wijze maximaal twee maal gevolgd worden.

Tijdens de eerste en de laatste les wordt een gestandaardiseerde en internationaal gebruikte Oswestry vragenlijst voorgelegd, die een beeld geeft van het subjectieve hinderniveau. Zo wordt een evolutie bekomen tussen begin- en eindsituatie.


Lesinhoud